Takuupalvelun ehdot

Ennen kuin otat yhteyttä takuuhuoltoon, kokeile aina ensin katkaista virta tuotteesta noin viiden minuutin ajaksi. Kytke sitten virta uudelleen päälle, ja tarkista, korjaantuiko ongelma.

Jos vika ei korjaannu, katkaise tuotteen virransyöttö tunnin ajaksi. Jos tuote ei vieläkään toimi oikein, vaikka virta on ollut katkaistuna tunnin ajan, ja olet käynyt läpi käyttöohjeen vianmääritysosan ohjeet, ota yhteyttä huoltoon.

HUOMAUTUS: Takuuseen liittyvissä asioissa on esitettävä tuotteen ostokuitti. Säilytä siis ostokuitti huolellisesti.

Ota kaikki tarvittavat tiedot esille, ennen kuin otat yhteyttä takuuasioissa yhteyttä huoltoon:
  • Vian kuvaus.
  • Malli.
  • Liesikuvun tyyppi- ja sarjanumero (merkitty arvokilpeen).
  • Ostotiedot.

2 vuoden takuun kattavuus

Thermex antaa tuotteelle kahden vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet, jotka ilmenevät tuotteen normaalissa käytössä yksityisessä kotitaloudessa.

Huoltokäynnistä voidaan veloittaa, jos asiakas ei pysty esittämään ostotositetta, joka osoittaa, että tuote on hankittu edellisen 24 kuukauden kuluessa Suomessa.

HUOMAUTUS: Jos huoltoteknikko kutsutaan paikalle eikä tuotteessa ilmene vikaa, huoltokäynnistä tai -palvelusta veloitetaan takuukauden voimassaolosta huolimatta.

Takuun piiriin eivät kuulu:

Virheet tai vauriot, jotka johtuvat käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä, väärinkäytöstä, kunnossapidon laiminlyönnistä, virheellisestä integroinnista, asennuksesta tai kytkennästä, jännitteenvaihteluista tai muista sähköhäiriöistä, kuten viallisista sulakkeista tai sähköverkon vioista, tai muiden kuin Thermexin valtuuttamien huoltoteknikoiden suorittamista korjauksista; sekä  mitkä
 

tahansa viat tai vauriot, joiden voidaan osoittaa johtuvan muista ulkoisista syistä kuin valmistus- ja materiaalivirheistä, joista Thermex ei lainsäädännön mukaan ole vastuussa näiden vikojen korjaamisesta laskutetaan kahden vuoden takuukauden voimassaolosta huolimatta.

Viat tai puutteet, jotka johtuvat kunnossapidon, kuten lamppujen ja polttimoiden vaihtamisen sekä rasva- tai aktiivihiilisuodattimien vaihtamisen ja puhdistamisen, laiminlyönnistä eivät sisälly Thermexin myöntämän takuun piiriin. Kunnossapidon laiminlyönnistä johtuvista huoltotöistä laskutetaan kahden vuoden takuukauden voimassaolosta huolimatta.
 
Korjauksen suorittamisen edellytyksenä on aina, että tuote on fyysisesti huoltoteknikon ulottuvilla. Näin ollen pääsyä tuotteen luo ei saa estää. Jos tuote on asennettu niin, että huoltoteknikon ei ole mahdollista päästä siihen käsiksi, aiheettomasta huoltokäynnistä laskutetaan kahden vuoden takuukauden voimassaolosta huolimatta.