Myynti- ja toimitusehdot – 2023 (B2B)

Seuraavat yleiset myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkia Thermex Scandinavia A/S (jäljempänä ''THERMEX'') toimituksia, mikäli osapuolten välillä ei ole päinvastaista kirjallista sopimusta.

Näissä myynti- ja toimitusehdoissa "Ostaja" tarkoittaa THERMEX-tuotteiden välitöntä ostajaa. "Loppukäyttäjällä" tarkoitetaan mitä tahansa myöhempää myytyjen tuotteiden ostajaa.

1. Tarjous, tilaus ja tilausvahvistus

Tarjoukset sitovat THERMEX 30 päivää tarjouksen päivämääräleimasta. Mikäli tilausvahvistus poikkeaa Ostajan tilauksesta eikä ostaja halua hyväksyä poikkeamaa, tulee Ostajan ilmoittaa asiasta THERMEX 8 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päivämäärästä. Muussa tapauksessa vain THERMEX tilausvahvistus on voimassa.

Ostajan suulliset tilaukset ja tilaukset sitovat THERMEX vain, jos Ostaja on saanut THERMEX kirjallisen hyväksynnän tai tilausvahvistuksen.

THERMEX laskenta- ja mitoitustyötä voidaan pitää vain suuntaa-antavana apuna.

2. Hinnat

Ellei toisin mainita, kaikki hinnat eivät sis. ARVONLISÄVERO. THERMEX pidättää oikeuden muuttaa hintoja, tuotevalikoimaa ja teknisiä tietoja kaikissa hinnastoissa, esitteissä, luetteloissa ja muussa painetussa materiaalissa ilman ennakkoilmoitusta.

3. Toimitus

THERMEX toimittaa toimitukset Ruotsin toimipisteisiin. Käsittelymaksu Jos toimituksen nettolaskutusarvo ilman arvonlisäveroa on alle 135 Euros, mutta käsittelymaksu on 27 Euros.

Riski myyntikohteen tuhoutumisesta vahingossa siirtyy ostajalle toimituksen yhteydessä. THERMEX tarkoittaa siis riskiä kuljetuksen aikana.

THERMEX ei ota vastuuta myöhästyneistä toimituksista. Ostajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus/tilaus, jos viivästys on merkittävä. Viivästystä, joka ei ylitä 8 viikkoa, ei missään tapauksessa pidetä merkittävänä.

4. Maksu

Ostajan on maksettava laskutettu summa laskussa mainitussa maksuajassa. Mikäli maksuaika ylittyy, ostaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa 2 % kuukaudessa eräpäivästä lukien. Mikäli kauppahintaa ei makseta ajallaan, THERMEX voi asettaa tulevien toimitusten ostajalle ehdoksi käteismaksun tai ennakkomaksun.

5. Omistusoikeuksien pidättäminen

THERMEX pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes kauppahinta ja mahdolliset korkoineen on maksettu kohdan 4 ensimmäisen kappaleen mukaisesti.

6. Velkoja mora

Mikäli Ostaja ei toimitusajan saapumisen jälkeen anna toimitusohjeita, THERMEX on oikeus varastoida ja vakuuttaa tavara Ostajan kustannuksella. Mikäli Ostaja ei kirjallisesta pyynnöstä huolimatta nouda myytyä tuotetta, on THERMEX oikeus myydä esine mahdollisimman hyvin Ostajan kustannuksella.

7. Ostajan tutkinta ja valitusvelvollisuus

Ostaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tavaran kuljetusvaurioiden ja muiden virheiden varalta välittömästi vastaanottamisen jälkeen. Rahtikirjassa viitataan myös rahdinkuljettajan tätä koskeviin määräyksiin.

Kaikki virhevaatimukset on esitettävä kirjallisesti THERMEX ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 8 päivän kuluessa siitä, kun vika on todettu tai sen olisi pitänyt todeta. Erityisesti näkyvien vaurioiden, mukaan lukien kuljetusvaurioiden osalta, ostaja voi vaatia niitä kirjallisesti vain, jos tämä tapahtuu (i) ilman aiheetonta viivytystä, (ii) viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ja (iii) ennen kokoonpano/käyttöönotto.

8. Ostajan oikeudet virheiden sattuessa

Mikäli Ostaja ilmoittaa viasta ajoissa, ks. kohta 7, THERMEX on velvollinen suorittamaan korjaukset 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä. THERMEX korjausvelvollisuuden edellytyksenä on, että Ostaja todistaa lähettämällä kopion ostajan laskusta, että reklamaatio on tehty 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

THERMEX voi pyytää tuotteen lähettämistä THERMEX-huoltokorjaamoon. Tällöin lähetys tapahtuu THERMEX kustannuksella ja riskillä. Jos vikaa ei voida korjata, THERMEX sitoutuu vaihtamaan toimitetun tuotteen.

THERMEX velvollisuudet eivät kata vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti väärinkäytöstä, puutteellisesta huollosta, virheellisestä asennuksesta tai liitännästä, tulipalosta, onnettomuudesta, salamaniskusta, jännitevaihteluista, muista sähköhäiriöistä, virheellisestä käytöstä yleensä tai korjauksista, joita ei ole suorittanut tai tilannut THERMEX.

Ennen kuin THERMEX huoltoteknikko kutsutaan, Ostajan tulee itse tarkistaa mahdolliset virheet, jotka Ostaja voi itse korjata. THERMEX-palveluosasto neuvoo ja neuvoo puhelimitse. Ostajan tulee varmistaa, että tuote on välittömästi THERMEX-huoltoteknikon saatavilla huoltokutseja varten.

Asiattomat huoltokäynnit, joissa tuote ei ole välittömästi THERMEX-huoltoteknikoiden saatavilla tai tuotteessa ei ole valmistus- tai materiaalivirheitä sekä huoltokäynnit 24 ​​kuukauden kuluttua ostopäivästä, ovat ostajan omalla kustannuksella.

Vaihtaminen tai korjaaminen ei ulota ostajan reklamaatiooikeutta tämän kohdan 8 ensimmäisen alakohdan mukaisesti. THERMEX velvoitteet eivät rajoita Ostajan mahdollista myyntilain mukaista vastuuta jälleenmyyjänä ja tiedustelut THERMEX toimivat myös tiedusteluina Ostajalle.

9. Tuotevastuu

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, THERMEX on vastuussa henkilövahingoista vain, jos voidaan osoittaa, että vahinko johtuu THERMEX tekemästä virheestä tai huolimattomuudesta.

THERMEX on vastuussa samoin ehdoin kuin henkilövahingoista kiinteistön ja henkilökohtaisen omaisuuden vahingoista. Korvaus ei kuitenkaan saa koskaan ylittää 1.344.000 Euros sis. korkoa ja kustannuksia vahinkokohtaisesti.

Jos kolmas osapuoli, mukaan lukien Loppukäyttäjä, esittää Ostajaa vastaan ​​joko THERMEXiä tai Ostajaa vastaan ​​tuotevastuuseen perustuvan vaateen, Ostajan on ilmoitettava siitä välittömästi THERMEX.

Jos kolmas osapuoli, mukaan lukien loppukäyttäjä, nostaa kanteen Tanskan tuomioistuimessa THERMEX tai ostajaa vastaan, THERMEX ja ostaja ovat keskenään velvollisia nostamaan kanteen samassa tuomioistuimessa.

Mikäli THERMEX tuotevastuu kohdistuu kolmannelle osapuolelle, Ostaja on velvollinen korvaamaan THERMEX - mukaan lukien oikeudenkäyntikulut - samassa määrin kuin THERMEX vastuu on rajoitettu näiden myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti.

10. Vastuun rajoitus

Siltä osin kuin THERMEX on vastuussa ostajalle, THERMEX vastuu rajoittuu välittömään vahinkoon. Tuotevastuun lisäksi ostajan välitön vahinko korvataan vain korjaamalla tai vaihtamalla, ks. kohdat 8 ja 9. Välillisiä menetyksiä, mukaan lukien toimintahäiriöt, voiton menetys, ajan menetys ja minkäänlaiset seurannaisvaikutukset, ei voida vaatia korvausta.

THERMEX ei ota vastuuta tuotteen käytettävyydestä yhteyksissä, joissa ostaja tai kolmannet osapuolet käyttävät tuotetta, eikä THERMEX ota vastuuta ostajan oikeussuhteesta kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien loppukäyttäjä.

11. Ylivoimainen este

THERMEX vapautuu vastuusta THERMEX velvoitteiden laiminlyönnistä johtuen ylivoimaisesta esteestä, kuten esim. sota ja mobilisaatio, kapina, levottomuudet, luonnonkatastrofit, lakot, työsulut, muut työseiskaukset, viranomaisten väliintulo, tuonti-/vientirajoitukset, THERMEX-toimittajien tuotantolaitteiden vauriot, kuljetusmahdollisuuksien puute, valuuttarajoitukset, toimittamatta jättäminen tai virheellinen toimitus alihankkijoilta, työvoimapula, tuotepula tai mikä tahansa muu syy, joka ei ole THERMEX vaikutuspiirissä.

Yllä mainituissa tapauksissa THERMEX on oikeus peruuttaa sopimus/perua tilaus kokonaan tai osittain tai toimittaa tavarat täyttämisen esteen päättyessä.

12. Tavaran palautus

Palauttaessaan tavaraa Ostajan tulee olla etukäteen saatu lupa ottamalla yhteyttä THERMEX asiakaspalveluun puhelimitse. THERMEX-lähetys täyttää välittömästi "THERMEX-tavarapalautuslomakkeen", joka lähetetään Ostajalle samana päivänä. Tällä lomakkeella Ostajan on täytettävä kenttiin laskun numero, lähetysluettelon numero ja palautuksen syy. Ostajan palautusoikeuden edellytyksenä on, että Ostaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn lomakkeen yhdessä palautettavien tavaroiden kanssa. Tuotteet voidaan palauttaa vain alkuperäispakkauksessa ja viimeistään 3 kuukauden kuluessa laskun päivämäärästä.

Reklamaatiokelvottomien tavaroiden palautus on tehtävä veloituksetta THERMEX keskusvarastoon Hjørringissä. Vanhentuneita tavaroita, hankittuja tavaroita ja mittatilaustuotteita ei palauteta. THERMEX varaa oikeuden hylätä palautuksen ilman reklamaatiota, jos vastaanotettu tuote on viallinen tai THERMEXin mielestä sellaisessa kunnossa, ettei sitä voida säilyttää ja myydä edelleen. Lisäksi THERMEX varaa oikeuden periä käsittelymaksun, joka on enintään 20 % tuotteen alkuperäisestä laskutushinnasta ilman arvonlisäveroa. Käsittelymaksu on kuitenkin aina min. 14 Euros ilman arvonlisäveroa. palautuslähetystä kohti.

13. Joukkueen ja tapahtumapaikan valinta

Kaikki osapuolten väliset sopimukseen liittyvät oikeudelliset riidat tulee ratkaista Tanskan lain mukaisesti.

Kööpenhaminan meri- ja kauppatuomioistuin on hyväksytty ainoaksi oikeaksi paikaksi

 

Myynti- ja toimitusehdot – 2023 (B2C)


Myynti- ja toimitusehdot - kuluttajat
Fyysisten tavaroiden myynti Internetin kautta.
Ostoehdot koskevat kuluttajien tuotteiden ostoja osoitteessa www.thermex.fi. Sivuston omistaa ja ylläpitää:
Thermex Scandinavia A/S
CVR nro 23104814
Farøvej 30
9800 Hjørring. Tanska
Puh. +358 942454000
info@thermex.fi

Maksu

Maksun voi suorittaa seuraavilla maksutavoilla: VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, MobilePay Online, Maestro, JCB.
Kun maksat VISA/Dankortilla, MasterCardilla, Visa Electronilla, Maestrolla, JCB:llä, joka on maksukortti, maksu varataan tilillesi korttisi ehtojen mukaisesti, kunnes peruutamme tai hylkäämme maksun.
Summa vähennetään, kun tuote lähetetään.
Mikäli yhdessä tilauksessa on tilattu useita tuotteita eikä yhtä tai useampaa tuotetta voida toimittaa heti, vähennämme tuotteen/tuotteiden maksun vasta kun tuotteet on lähetetty.

Toimitus

Tarjoamme tavaroiden toimittamista Ruotsissa sijaitseviin osoitteisiin.
Tavarat toimitetaan 3-7 päivän kuluessa tilauksesta. Katso lisää alta eerilliset esineet.
Tarjoamme seuraavat toimitustavat: Ruotsin huolitsijat ja UPS (yritys-, yksityinen ja pakettikauppa).

Peruuttamisoikeus

Voit peruuttaa ostoksesi ilman syytä 14 päivän kuluessa. Jos olet ostanut useita tuotteita yhdellä tilauksella, voit peruuttaa joidenkin tai kaikkien tuotteiden oston. Katso toimituskulujen palautuksesta osittaisen peruutuksen yhteydessä kohdasta "rahojen palautus peruutuksen yhteydessä".
Harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sinä tai joku muu valitsemasi henkilö (mutta ei rahdinkuljettaja) on ottanut tavaran fyysisesti haltuunsa.
Jos olet tilannut useita tuotteita yhdellä tilauksella, emmekä pysty toimittamaan tuotteita samanaikaisesti, harkinta-aika päättyy, saat viimeisen tuotteen fyysisesti haltuunsa.
Jos määräaika päättyy yleisenä vapaapäivänä, lauantaina, perustuslakipäivänä, jouluaattona tai uudenvuodenaattona, määräaikaa jatketaan seuraavaan arkipäivään.

Poikkeus peruuttamisoikeudesta

Peruuttamisoikeutta ei ole ostettaessa tuotteita, jotka on valmistettu määritystesi mukaan tai joille on annettu selkeä persoonallisuus, kuten kanavien räätälöinti ja muut tuotemuutokset.

Näin kadut sitä

Kadut sitä ilmoittamalla meille selvästi, että kadut sitä. Voit esimerkiksi lähettää katuvan kirjeen tai sähköpostin osoitteeseen Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Tanska, puh. +358 942454000, info@thermex.fi.
Et voi peruuttaa kieltäytymällä vastaanottamasta tuotetta tai jättämällä noutamatta ilmoittamatta samalla peruuttamisestasi.
Voit käyttää vakiomuotoista lakisääteistä peruuttamisoikeuslomaketta, joka on mainittu näiden myynti- ja toimitusehtojen lopussa, mutta se ei ole pakollinen.
Peruutusaika täyttyy, jos lähetät ennen peruutusajan umpeutumista viestin peruuttamisestasi.

Tuotteen palautus ja palautuskulut

Jos olet katunut tuotteen ostoa, sinun on lähetettävä tai toimitettava tuote osoitteeseen Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Tanska, AT: Returafd. ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut meille, että haluat peruuttaa ostoksesi. Määräaikaa noudatetaan, jos palautat tuotteen ennen kuin 14 päivää on kulunut.
Tavaraa ei voi lähettää postiennakolla tai ilman jakelua.
Tuotteen palautus on maksettava itse.

Rahan palautus peruutuksen yhteydessä

Kun peruutat, hyvitämme kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut. Tämä ei kuitenkaan koske ylimääräisiä kuluja, kun olet valinnut tarjoamamme halvin toimitustapaa kalliimman toimitustavan.
Jos olet ostanut useita tuotteita yhdellä tilauksella ja peruutat vain osan ostostasi, emme palauta toimituskuluja.
Palautamme summan ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisilmoituksesi vastaanottamisesta. Voimme kuitenkin pidättää summan, kunnes olemme saaneet tuotteen takaisin tai kunnes olet lähettänyt asiakirjan tuotteen palautuksesta.
Suoritamme tällaisen hyvityksen käyttämällä samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä tapahtumassa, ellet ole nimenomaisesti sopinut toisin. Joka tapauksessa sinulta ei veloiteta maksuja hyvityksen seurauksena.

Tuotteen kunto palautuksen ja pakkauksen yhteydessä

Olet vastuussa vain esineen arvon heikkenemisestä, joka johtuu kohteen muusta käsittelystä kuin siitä, mikä on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toimintatavan määrittämiseksi.
Sinun on palautettava tuote alkuperäisessä pakkauksessa. Pakkaus on avattava, mutta sitä ei saa tuhota. Jos pakkaus puuttuu tai on vaurioitunut, se voi merkitä arvon alenemista, josta olet vastuussa.
Varmista myös, että tuote on kunnolla pakattu, kun palautat sen. Sinä olet vastuussa paketista/tavaroista, kunnes olemme vastaanottaneet ne. Tallenna siksi postikuitti ja mahdollisesti jäljitys- ja seurantanumero.

Reklamaatiot - jos tuotteessa on jotain vikaa

Tavaroita ostettaessa noudatetaan ostolain sääntöjä.

Valitusvaihtoehto

Jos emme pääse yhteisymmärrykseen siitä, mihin olet oikeutettu, sinulla on seuraavat valitusvaihtoehdot:
Tuotetta tai palvelua koskevan valituksen voi tehdä Reklamaatiokeskukseen, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Voit valittaa valituskeskukseen Nævnenes husin valitusportaalin kautta: https://kpo.naevneneshus.dk.
Euroopan komission online-valitusportaalia voidaan käyttää myös valituksen jättämiseen. Se on erityisen tärkeä toisessa EU-maassa asuville kuluttajille. Valitukset voi lähettää täällä - http://ec.europa.eu/odr. Kun lähetät valituksen, sinun on syötettävä sähköpostiosoitteemme: service@thermex.fi

Muut edellytykset

Normaali peruutuslomake
(tämä lomake täytetään ja palautetaan vain, jos peruuttamisoikeutta käytetään)

- Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Tanska, info@thermex.fi:
- Minä/me (*) ilmoitan täten, että haluan/me (*) haluan käyttää peruuttamisoikeuttani liittyen ostosopimukseeni/meidän (*) seuraavien tavaroiden (*)/seuraavien palvelujen toimittamiseen (*)
- Tilasin sen (*) / vastaanotin sen (*)
- Kuluttajan nimi (kuluttajan nimi)
- Kuluttajan osoite (kuluttajan osoite)
- Kuluttajan allekirjoitus (kuluttajan allekirjoitukset) (vain jos lomakkeen sisältö ilmoitetaan paperilla)
- Päivämäärä
(*) Se mikä ei ole olennaista, on yliviivattu